Pozadí

Tohle je Huhtamaki

Jsme přední světový výrobce obalů na potraviny a s našimi výrobky se setkáváte každý den. Přinesli jste si z nákupu vejce? Nebo jste si koupili kávu sebou? Objednali jídlo z restaurace? Poté je velmi pravděpodobné, že se jedná o obal, vyrobený naší společností.

Centrálu máme ve Finsku, konkrétně ve městě Espoo, a její založení proběhlo již v roce 1920.

V 116 závodech o obchodních kancelářích v 37 zemích světa zaměstnáváme více než 18900 lidí.

Chceme být volbou číslo jedna jak pro zákazníky, tak pro naše zaměstnance, proto neustále inovujeme naše výrobní procesy a investujeme do vzdělávání našich kolegů. Naše výrobky chrání nejen potraviny, ale také životní prostředí, jelikož jsou recyklovatelné a mnohdy vyrobené z již použitých materiálů.

 

Historie závodu v Přibyslavicích

Historie továrny v Přibyslavicích je velmi bohatá a svoji stopu v ní zanechaly všechny historické epochy, zvraty a dramatické změny, kterými prošla celá naše země. Nejstarší písemnou zmínkou o přibyslavickém závodě je zápis v gruntovní knize z roku 1690, ve kterém se píše, že na místě dřívějšího mlýna a hamru byla brtnickou vrchností zřízena papírna s ruční výrobou papíru.

 

Vyrábíme
Doručujeme
Doručujeme
Nebojíme se výzev
Nebojíme se výzev
Staráme se
Staráme se

Postaven nový papírenský stroj s roční výrobou cca 2200 tun.

Zahájena také výroba nasávaných obalů s vlastním vyvinutím proložkového stroje – proložky na přepravu vajec se staly exportním zbožím závodu.

Výstavba vysokovýkonného proložkového stroje č. 5 s výrobou proložek na vejce a následným balením výrobků do smrštitelné folie.

Převedení zbylých akcií z JIP Větřní do Van Leer RPI; certifikace firmy dle EN ISO 9001; instalace a zkušební provoz nového stroje pro výrobu obalů na vejce M6, M7, M8.

Zastavení papírenských strojů PS III. a PS IV, konec výroby papíru; instalace stroje M12; realizace stroje na výrobu „bažantů“; sloučení holandské společnosti Van Leer s finskou společností Huhtamaki Oyj.

Zahájení výroby krabiček na 15 vajec VISI TOP 15; restrukturalizace firmy, ukončení výroby ochranných obalů a zdravotního programu.

Vybudování a kolaudace biologické čističky odpadních vod.

Zahájen projekt C2V – Creating Customer Value – navázání užší spolupráce se zákazníky s cílem zvýšit rozsah poskytovaných služeb.

Instalace stroje M14 a flotační jednotky.

Instalace stroje M16.

Instalace nové BČOV, instalace stroje M15.

1874
1905-1907
1948
1963
1.polovina 80. let
1. ledna 1993
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2021

Přibyly 2 nové papírenské stroje s výrobou grafických a balících papírů.

Dořešení technologie výroby filtračních vložek a počátek jejich výroby, začátek výroby rašelinových kořenáčů, postavena hala nasávaných výrobků.

Rozdělení dosavadního závodu na 2 samostatné firmy, spojením části závodu JIP-Jihlavské papírny Přibyslavice a.s. a holandské firmy Van Leer vzniká firma JIP-PACK, a.s. Přibyslavice,  první stroj na výrobu krabiček na vejce + 1 potisk.

Realizace projektu „Rozšíření výroby SFP“ (ochranné obaly) – hala 4; instalace strojů M11, M12.

Huhtamaki prodává část výroby a značku Van Leer, firma se přejmenovala na Huhtamaki Česká republika, a.s.; stavba haly 5; instalace M9; zahájení výroby etiketovaných krabiček.

Certifikace systému životního prostředí dle ISO 14001, certifikace systému hygieny výroby obalů pro potraviny dle BRC/IOP.

Udělení značky Ekologicky šetrný výrobek.

Instalace stroje M13.

Výstavba haly 6 a 7 (H6, H7).

Demolice papírny, instalace inkjet.

Stavba nového mostu přes řeku.

Huhtamaki ve zkratce

Dnes hrají obaly významnou roli při ochraně jídla a pohodlí spotřebitelů. Vyrábíme obaly, do nichž vkládáme stopu udržitelnosti.

1920 Založení Huhtamaki
116 Tolik poboček má dnes Huhtamaki celosvětově
1690 Na místě dnešního závodu vznikla papírna
Staráme se

Staráme se

Staráme se o sebe navzájem, o naše zákazníky, partnery a komunitu. Staráme se o budoucnost naší planety a vkládáme stopu udržitelnosti do všeho, co děláme.

Nebojíme se výzev

Nebojíme se výzev

Nebojíme se inovovat, růst a mít pozitivní dopad. Jsme různorodý a podnikavý tým, který vyhledává nové příležitosti s našimi zákazníky.

Doručujeme

Doručujeme

Zavazujeme se a doručujeme řešení k našim zákazníkům se ctí jako tým. Jsme ambiciózní a usilujeme o vysoce kvalitní provedení.

Aktuálně se u nás děje

Všechny aktuality