Naši pracovníci nepracují nikdy sami!

Abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců, používáme systém hlídaní osamocených zaměstnanců TWIG. Ten umí rozpoznat, pokud je zaměstnanec delší dobu nehybný nebo upadl, a přivolat pomoc.